مبصرون

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

مبصرون

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

مبصرون
طبقه بندی موضوعی
طرماح را می شناسی؟
بزرگ قبیله اش بود و بسیار شجاع و سخنور و شاعر. بنابه گفته ی شیخ طوسی و بیشتر مورخین او پیام امام علی علیه السلام را نزد معاویه برد، در مجلس معاویه به مدح امام علی و خاندان نبوت پرداخت و با او و طرفدارانش بحث و گفتگو کرد و شجاعانه همه ی آنها را خوار و حقیر کرد. او شیفته ی امام حسین علیه السلام بود از شوق رسیدن به امام حسین در پوست خود نمی گنجید به امام هم رسید اما....
حال روز ما همچون طرماح است که شوق وصل امام را داشت ولی دل در گروی فتنه الهی داشت و به سبب آن دلدار از دیده دلداده غائب شد...
ولی این بار این قوم سلمان هستند که کمر همت بسته اند تا با بصیرت علوی مقدمه ساز فرج آن یار سفر کرده باشند.

با هم در تماس باشیم  saber.ali313@yahoo.com